مفهوم امنیت و تهدید های امنیتی

امنیت مجموعه تمام روش ها و فعالیت هایی می باشد که اطمینان می دهد حادثه ای ناخوشایند هرگز روی نخواهد داد و یا احتمال پیشامد آن ها را کاهش می دهد و یا اجازه می دهد وقتی که حادثه ای خطرناک اتفاق افتاد ،شرایط در سریع ترین زمان و با کمترین هزینه به شکل عادی برگردد. ادامه خواندن “مفهوم امنیت و تهدید های امنیتی”