شبکه توزیع (distribution network)

شبکه توزیع (distribution network) عبارتست از مجموعه سوئیچها و خطوط ارتباطی بین مبدا و مقصد. در این شبکه یک ستون فقرات شبکه وجود دارد. که به شبکه توزیع محلی متصل است. معمولا سوئیچینگ فقط در ستون فقرات وجود دارد، نه در شبکه توزیع محلی. ادامه خواندن “شبکه توزیع (distribution network)”

مقدمه ای بر امنیت شبکه های کامپیوتری

مقدمه

تا یکی دو دهه قبل شبکه های کامپیوتری معمولا در دو محیط وجود خارجی داشت: ، محیطهای نظامی که طبق آئین نامه های حفاظتی ویژه بصورت فیزیکی حراست میشد و چون سایتهای ارتباطی خودشان هم در محیط حفاظت شده نظامی مستقر بود و هیچ ارتباط مستقیم با دنیای خارج نداشتند، لذا دغدغه کمتری برای حفظ اسرار و اطلاعات وجود داشت. (نمونه بارز این شبکه ARPANET در وزارت دفاع آمریکا بود) ادامه خواندن “مقدمه ای بر امنیت شبکه های کامپیوتری”